Περιγραφή Ολοήμερου σχ. έτους 2011-2012

Δάσκαλος Α : Καραγιάννης Βασίλειος

Δάσκαλος Β : Παπαδημητράκης Γιώργος