Εκπαιδευτικά προγράμματα 2013-2014

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2013-2014

Τάξη Α’2
Γκολιά Ειρήνη

1.    Κυκλοφορώ ασφαλώς- μελλοντικός σωστός δρόμος
2.    Τρέφομαι υγιεινά- ζω ποιοτικά
3.    Γνωρίζω τις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης μου


Τάξη Β’2
Μουστάκα Αγγελική

1.    Λογοτεχνία
2.    Οι 4 εποχές
3.    Το χαρτί


Τάξη Γ’1
Τσιόκανου Μαρία

1.    Υγιεινή των δοντιών
2.    Κυκλοφορώ με ασφάλεια
3.    Μαθαίνω να τρώω σωστά


Τάξη Γ’2
Κοιλιά Ιωάννα

1.    Οι 12 θεοί του Ολύμπου
2.    Τα δικαιώματα των παιδιών
3.    Τα φυτά


Τάξη Δ’1
Μανίκαρου Ειρήνη

1.    Τρέφομαι σωστά
2.    Μικροί ιστορικοί
3.    Τα δικαιώματα του παιδιού


Τάξη Δ’2
Καρβούνη Ευαγγελία

1.    Ελιά, ο θησαυρός της γης
2.    Το νερό, πηγή ζωής
3.    Τρέφομαι μεσογειακά, ζω υγιεινά

Τάξη Ε’2
Τόδας Αλέξανδρος

1.    Σχολική βία και εκφοβισμός: τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
2.    Διατροφικές συνήθειες
3.    Αειφόρο Σχολείο


Τάξη Στ’1
Κατσούρης Γιώργος

1.    Το ηλιακό μας σύστημα
2.    Δημοκρατία και εκπαίδευση
3.    Φύση χωρίς σκουπίδια


Τάξη Στ’2
Γιαννικόπουλος Ιωάννης

1.    Ανθρώπινες σχέσεις και φιλία
2.    Ο θεσμός της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
3.    Ο οδηγός σήμερα


Αγγλικά
Τριγωνάκη Ελένη

1.    Είδη προς εξαφάνιση  (Endangered species)
2.    Μαγειρεύοντας… στην Ευρώπη (Cooking…  in Europe)
3.    Αγγλικά σε 5 ηπείρους (English in 5 continents)


Καράμπελας Κωνσταντίνος
1.    Μαθαίνω και Προωθώ την Αειφορία
2.    Ήχος και Εικόνα: Τέχνη, Επιστήμη και Πολιτισμός
3.    Ερευνώ- Διευρευνώ – Συμπεραίνω – Ζω Δημοκρατικά


ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΤΙΝΑ
1    Σχολική Ζωή και Αειφορία
2    Ηλεκτρονική ενημέρωση-οι μικροί δημοσιογράφοι
3    Η Σχολική Ιστοσελίδα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1    Πολιτείες και Ιστορικά μνημεία της Πόλης μου

ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
1    Λογοτεχνικές Περιπλανήσεις
2    Παιδικές αναγνώσεις-καλλιτεχνικές Δημιουργίες
3    Δημιουργώντας Καλλιτεχνικά με αειφορική οπτική

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
1    Ψηφιακή ματιά στο μέλλον, η πληροφορική στο σύγχρονο σχολείο.

ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΦΑΝΗ

1.  Γερμνικά με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη  
2.  Τα γερμανικά δίνουν ρυθμό  
3.  Τα Γερμανικά πηγαίνουν… cinema!!!