ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΟΔΟΥΑνακοινώνεται ότι τα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη την  18/05-06-2014 Πράξη του ΕΠΕΣ των Π.Π.Σ Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεων τους από 
10 / 06 /2014 έως και 04 /09 / 2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.    Αίτηση
2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία αναγράφεται το εξής:«Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για το παιδί μου σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο και είμαι ο κηδεμόνας του/της ...»
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα δίνονται από το Σχολείο.
Επισημαίνεται ότι για κάθε υποψήφιο μαθητή/τρια υποβάλλεται αίτηση μόνο σε ένα από τα δύο Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου.
Για την κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα ή κηδεμόνα, θεωρημένη από την αστυνομία ή ΚΕΠ.
Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Πληροφορίες:

Δ/ντής 1ου Π.Π.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης,τηλ: 6932290443

Δ/ντρια 2ου Π.Π.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού,  τηλ: 6937403144ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1ΟΥ 9/Θ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄    4
Β΄    14
Γ΄    1
Δ΄    14
Ε΄    3
ΣΤ΄    62ΟΥ 9/Θ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄    16
Β΄    5
Γ΄    3
Δ΄    12
Ε΄    12
ΣΤ΄    2