Ώρες ενημέρωσης γονέων 2014-2015

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο στο οποίο αναγράφονται οι ώρες που δέχονται οι εκπαιδευτικοί τους γονείς.

Ενημέρωση γονέων 2014-2015