Μαγικά ταξίδια στη χώρα του βιβλίου

 

Λογοτεχνικός- Φιλαναγνωστικός Όμιλος

Μαγικά ταξίδια στη χώρα του βιβλίου

 

Τάξεις Α΄1 –Α΄2

Εκπαιδευτικοί:

Αγγελική Μουστάκα

Πελαγία-Μαρία Βαμβουρέλλη

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΙΚΑ

1η συνάντηση

Διαμόρφωση χώρου- γωνιά λογοτεχνίας μετά από συζήτηση της ομάδας

Διερεύνηση αναγνωστικής προτίμησης παιδιών

Επιλογή βιβλίου Δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, στην «κοινότητα αναγνωστών»

Ενίσχυση σεβασμού στην προσωπικότητα του άλλου

Συνειδητοποίηση σημασίας ύπαρξης του λογοτεχνικού βιβλίου στη ζωή μας

 

2η συνάντηση

Εικονιστική αφήγηση βιβλίου Έκφραση συναισθημάτων που προκαλεί μια εικόνα

Καλλιέργεια αφηγηματικής διήγησης

 

3η- 4η  συνάντηση

Ανάγνωση κειμένου

Κατανόηση

Επεξεργασία

Άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

 

5η συνάντηση

Αναδιήγηση κειμένου

καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων

Ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου και

αφηγηματικής ικανότητας

6η-  7η  συνάντηση

Ανάγνωση κειμένου

Περιγραφή χαρακτήρων

Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις αξίες και τις ιδέες που ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα

 

8η -  9η  συνάντηση

Αφήγηση ιστορίας από κάποιον άλλο ήρωα

Να αναπτύξουν την εφευρετικότητα δίνοντας ένα εναλλακτικό σενάριο για μια νέα εξέλιξη της ιστορίας , μπαίνοντας στη θέση του συγγραφέα

 

10η συνάντηση

Δραματοποίηση και αλλαγή ρόλων

Ενίσχυση δυνατότητας των παιδιών να υποδύονται ρόλους

Δραστηριοποίηση φαντασίας δίνοντας δικές τους διαστάσεις στους ήρωες

 

11η συνάντηση

Εικονογράφηση σκηνών από το βιβλίο που μελετήσαμε

Δημιουργία ευχάριστης απασχόλησης και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα

 

12ησυνάντηση

Αναπαράσταση με πλαστελίνες, πηλό, κ.λ.π. κάποιας σκηνής της ιστορίας.

Δημιουργία ευχάριστης απασχόλησης και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα Πηλός και πλαστελί-νες

 

13η συνάντηση

Συζήτηση και διατύπωση εντυπώσεων από την ανάγνωση του βιβλίου

Η απόκτηση μέσα από τη λογοτεχνία γλωσσικών εμπειριών