Εκπαιδευτικά προγράμματα Ολοήμερου 2010-2011


• Διατροφικές συνήθειες-Αγωγή Υγείας
• Τεχνολογική έκρηξη-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Πολιτιστικό

Πέρυσι δουλεύτηκαν από το δάσκαλο: Μάκη Νιτσόπουλο