Όμιλος Περιβάλλοντος 2014-2015

Πρόγραμμα Ομίλου περιβάλλοντος 2014-2015

Κυριακή, 19 Οκτώβριος 2014 08:30

1. ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Πονίρη Μαρία - Παπαβασιλείου Μαρία

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όμιλος του περιβάλλοντος για το σχολικό έτος 2014-2015 θα έχει ως βασικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Ανακύκλωση- απορρίμματα, πόσιμο νερό, προστασία δασών, προστασία του βυθού της θάλασσας).  Το θέμα επιλέχθηκε με αφορμή τη γενικότερη απειλή του πλανήτη που κυριαρχεί στην εποχή μας.

Τα σκουπίδια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που  απαιτεί άμεσες λύσεις. Οι μαθητές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το πρόβλημα σε όλους τους χώρους που ζουν και κινούνται.

Η ταύτιση του  νερό ως το πολυτιμότερο αγαθό που μας παρέχει η φύση, αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια τη ζωή. Η ανάδειξη του προβλήματος της έλλειψης και της σπατάλης του νερού βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το μέγεθος του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουμε, όσο είναι δυνατόν, για να μπορούν και οι επόμενες γενιές να το απολαμβάνουν, όπως εμείς σήμερα.

Τα δάση συμβάλλουν στη διατήρηση μεγάλης ποικιλότητας ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, ενώ έχουν αποτελέσει διαχρονικά τη βάση για την ανάπτυξη σημαντικών πολιτισμών. Ταυτόχρονα αποτελούν τους πνεύμονες του πλανήτη, φιλτράροντας μεγάλες ποσότητες ρύπων και αποδίδοντας αντίστοιχες ποσότητες οξυγόνου.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας καλύπτεται από αλμυρό νερό- θάλασσα, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη της προστασίας του.

 

 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γλώσσα - Να εξασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και στη δημιουργική έκφραση διαβάζοντας βιβλία  και παραμύθια οικολογικού περιεχομένου και συγγράφοντας τα δικά μας.

Μαθηματικά –Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων

Αισθητική αγωγή – Ζωγραφική και κατασκευή κολάζ.

Χρήση Η/Υ για τη συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Γεωγραφία- Εξοικείωση με τον παγκόσμιο χάρτη.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ:

Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και να κατανοήσουν την έννοια και το σκοπό της ανακύκλωσης.

Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης για τη μείωση των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών.

Να γνωρίσουν οι μαθητές την ανακύκλωση σα λύση για τη διάθεση απορριμμάτων.

Να εμπλακούν οι μαθητές στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης υλικών αποκτώντας οικολογική συνείδηση.

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες ενασχολούμενα με κατασκευές από άχρηστα υλικά.

Να νιώσουν υπεύθυνα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

Να συνεργαστούν με πρόσωπα και φορείς έξω από το σχολείο.

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1η εβδομάδα

Γνωριμία με το αντικείμενο του ομίλου- δημιουργία ομάδων.

2η εβδομάδα

Ορισμός βασικών εννοιών. Περιβάλλον, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, απορρίμματα, μόλυνση, ρύπανση, ανακυκλώσιμα υλικά και μη ανακυκλώσιμα υλικά.

Ερωτήματα: Τι είναι ανακύκλωση; Γιατί κάνουμε ανακύκλωση;

Διαχωρισμός ανακυκλώσιμων και μη υλικών.

3η εβδομάδα

Πορεία ανακύκλωσης.

Ερώτημα: Πώς γινόταν η ανακύκλωση παλιότερα και πώς τώρα;

4η εβδομάδα

Έρευνα για το αν εφαρμόζεται η ανακύκλωση στον εσωτερικό χώρο του σχολείου και γενικότερα στην πόλη μας. – συγκέντρωση και διάθεση υλικού προς ανακύκλωση και κατασκευή σχετικού πίνακα και εξαγωγή συμπερασμάτων.

5η εβδομάδα

Ανακύκλωση χαρτιού με απλά μέσα.

6η εβδομάδα

Κατασκευές από «άχρηστα» υλικά.

 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ:

 

Η απόκτηση δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που ευνοούν την ανάπτυξη οικολογικής περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο προβληματισμός, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το ρόλο και τη σημασία του νερού στη ζωή μας.

Η γνώση της αναγκαιότητας του νερού για την ανθρώπινη επιβίωση.

Να γνωρίσουν τα παιδιά που βρίσκεται το νερό.

Οι μαθητές να γνωρίσουν τον κύκλο του Νερού.

Η ανάδειξη του εκπαιδευτικού ρόλου του σύγχρονου σχολείου, στην διαμόρφωση υγιούς και θετικής στάσης των μαθητών, στα θέματα που αφορούν το νερό.

Να αναδειχθούν τα οφέλη του Νερού στον άνθρωπο.

Να αναδειχθεί η αξία του νερού στη μυθολογία, στη θρησκεία και στη φιλοσοφία.

Να αναδειχθούν οι σημαντικότερες απειλές του νερού, που λέγονται: Ρύπανση και Σπατάλη.

Να διερευνηθούν τα αίτια της μόλυνσης και της σπατάλης του νερού.

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις της λειψυδρίας.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τρόπους προστασίας των φυσικών υδάτων.

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1η εβδομάδα

Ορισμός βασικών εννοιών. Πόσιμο νερό, λειψυδρία, υπόγεια ύδατα, φράγμα, δίκτυο ύδρευσης, υδραγωγείο.

2η εβδομάδα

Η αξία του νερού στον άνθρωπο (υγεία- καθαριότητα)

3η εβδομάδα

Το πόσιμο νερό στον τόπο μας.

4η εβδομάδα

Η έλλειψη νερού- ποιες χώρες έχουν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας και πόσο απέχουν από εμάς.

5η εβδομάδα

Ο κύκλος του νερού.

6η εβδομάδα

Τρόποι σωστής διαχείρισης του νερού.

Εκπαιδευτική επίσκεψη: Δ.Ε.Υ.Α.Ρ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ:

Οι μαθητές να γνωρίσουν το δασικό οικοσύστημα.

Να αναδειχθούν τα οφέλη που απορρέουν από το δάσος.

Να αναδειχθεί η σημαντικότερη απειλή των δασών, που λέγεται πυρκαγιά.

Να διερευνηθούν τα αίτια των δασικών πυρκαγιών.

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τρόπους αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Να υιοθετήσουν οι μαθητές συμπεριφορές προστατευτικού χαρακτήρα ως προς το δάσος, αφού πρώτα συνειδητοποιήσουν πως το δάσος είναι ζωντανό και ισότιμο κομμάτι του φυσικού κόσμου.

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές έτσι ώστε να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας των δασών από τις δασικές πυρκαγιές, να προτείνουν, να πραγματοποιούν δικές τους δράσεις και τέλος να ενεργοποιούν και άλλους προς δράση.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1Η εβδομάδα

Ορισμός βασικών εννοιών. Δάσος, οξυγόνο, οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, πυρκαγιά, πυροπροστασία.

2η εβδομάδα

Τα οφέλη που απορρέουν από το δάσος. Η κυριότερη απειλή των δασών η πυρκαγιά.

3η  εβδομάδα

Οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών.

4η  εβδομάδα

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών.

5η  εβδομάδα

Οι τρόποι αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

6η εβδομάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση- συλλογή πληροφοριών.

Εκπαιδευτική επίσκεψη: πυροσβεστική

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τους όρους «Αλιεία», «Αλυκές»

«Υπεραλίευση»

Να μάθουν ποια προϊόντα μας δίνει η θάλασσά μας και πόση αξία έχουν για μας.

Να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα προϊόντα.

Να μάθουν να επικοινωνούν με διάφορους τρόπους με φορείς και πρόσωπα.

Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος.

Να ενισχυθεί η αγάπη τους προς τη θάλασσά μας.

Να αναπτυχθεί το αίσθημα υπευθυνότητας για να διατηρούμε τη θάλασσά μας

καθαρή και για να γίνεται λογική χρήση της αλιείας, κλπ. ώστε πάντα να έχει να μας δίνει.

Να αποκτήσουν κριτική στάση η οποία να χαρακτηρίζει την ιδιότητά τους ως καταναλωτές προϊόντων της θάλασσας και όχι μόνο.

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1η εβδομάδα

Ορισμός βασικών εννοιών. Θάλασσα, πετρελαιοκηλίδα, πετρελαιοφόρο, τοξικά απόβλητα, αλιεία, αλυκές, υπεραλίευση.

2 εβδομάδα

Η θάλασσα μας τρέφει με τα ψάρια της – Αλιεία

Παραγωγή αλατιού- Αλυκές

3η εβδομάδα

Μόλυνση της θάλασσας – αιτίες

4η εβδομάδα

Μόλυνση της θάλασσας – επιπτώσεις

5η  εβδομάδα

Μόλυνση της θάλασσας – τρόποι αντιμετώπισης

6η εβδομάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση – συλλογή πληροφοριών

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Λιμεναρχείο, Ενυδρείο, καθαρισμός παραλίας.