Όμιλος Αγγλικών 2014-2015

Όμιλος Αγγλικών 2013-2014

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2013 20:15

Τίτλος: Let ‘s be friends! (Ας γίνουμε φίλοι!)


Εκπαιδευτικός : ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  (ΠΕ 06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ)

Τάξεις : Ε’-ΣΤ’

Περιγραφή: Στον όμιλο αγγλικών φέτος, με τη βοήθεια των υπολογιστών και του διαδικτύου, θα γνωριστούμε με μαθητές από σχολείο του εξωτερικού, θα ανταλλάσσουμε εμπειρίες και ιδέες και έτσι θα αποκτήσουμε νέους φίλους!

 

Στόχοι : Οι μαθητές μαθαίνουν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και με μαθητές από άλλες χώρες, να μοιράζονται πληροφορίες και εμπειρίες, να αναπτύσσουν την επικοινωνία τους στα Αγγλικά αλλά ταυτόχρονα να αποκτούν δεξιότητες στις ΤΠΕ. Επίσης, να βελτιωθεί η κατανόηση και η γνώση των μαθητών μας ως προς τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και πολιτισμούς και έτσι να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους και να αυξήσουν την ανεκτικότητα.

Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας :

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 υποενότητες κατά τις οποίες οι μαθητές ανταλλάσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες με το σχολείο συνεργασίας. Οι ενότητες αυτές είναι:
Οκτώβριος: Εισαγωγή, Ο εαυτός μου 
Νοέμβριος: Σπίτι και οικογένεια
Δεκέμβριος: Χριστούγεννα (παραδόσεις, έθιμα κτλ)
Ιανουάριος: Το σχολείο μου
Φεβρουάριος: Η πόλη μου
Μάρτιος: Χόμπυ, παιχνίδια και ελεύθερος χρόνος
Απρίλιος: Πάσχα (παραδόσεις, έθιμα κτλ)
Μάιος: Διακοπές, ταξίδια
Ιούνιος: Τελική σύνθεση και παρουσίαση σχετικά με τους  μαθητές-συνεργάτες, τη χώρα τους κτλ.

Διδακτικό υλικό :

Το υλικό που θα ανταλλάσουν με τους μαθητές του σχολείου συνεργασίας, προσωπικό υλικό σε ψηφιακή κυρίως μορφή, πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ :

Παρουσίαση σε powerpoint μορφή σχετική με τους μαθητές-συνεργάτες και τη χώρα τους και δημιουργία CD με το υλικό που θα έχουν δημιουργήσει και λάβει οι μαθητές μας. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μαθητές.