Όμιλος Γεωγραφίας 2014-2015

Όμιλος γεωγραφίας 2014-2015

Κυριακή, 19 Οκτώβριος 2014 08:29

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ    ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 70

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ « ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ … »

ΤΑΞΗ Γ – Δ - Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  15

 

ΣΤΟΧΟΙ

- Να γνωρίσουν την Ελλάδα γεωμορφολογικά   (σχήμα, μορφή, σύνορα) και κλιματικά.

- Να κατανοήσουν τις έννοιες  «γεωγραφικό διαμέρισμα», «νομός», «πρωτεύουσα», «χώρα», «ήπειρος».

- Να αναγνωρίζουν τις ηπείρους και να εμβαθύνουν στη μελέτη της Ευρώπης.

- Να συνδέσουν την επιστήμη της «Γεωγραφίας» με τους αρχαίους Έλληνες και τη Μυθολογία.

- Να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίζουν τις υποκατηγορίες της επιστήμης της «Γεωγραφίας», δηλαδή την «Χαρτογραφία», την «Υδρολογία», την « Ηφαιστειολογία», την «Σεισμολογία» και τέλος  την «Μετεωρολογία».

- Να είναι ικανοί να εκτελούν μικρά πειράματα, ώστε να γίνουν οι « μικροί επιστήμονες » που επιβεβαιώνουν τις θεωρίες τους.

- Να μπορέσουν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και ιστορίες με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος « scratch ».

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Α. Ορισμοί: υποκατηγορίες Γεωγραφίας, εννοιών  «γεωγραφικό διαμέρισμα», «νομός», «πρωτεύουσα», «χώρα», «ήπειρος».

Β. Αναζήτηση στη Μυθολογία τα γεωμορφολογικά στοιχεία της Ελλάδας.

Γ. Ανακάλυψη του γεωγραφικού χώρου και τα χαρακτηριστικά που τον συνθέτουν με οδηγό τη φαντασία τους, την περιέργειά τους, περιγραφές που διαβάζουν σε βιβλία ή πληροφορίες που βλέπουν στην τηλεόραση.

 

2. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

Α. Εκτέλεση πειραμάτων σχετικά με τις ενδογενείς δυνάμεις της φύσης.

Β. Επισκέψεις σε χώρους όπως θερμοκήπιο, υδροβιότοπο.

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Παρουσιάσεις σε PowerPoint με τη βοήθεια προβολέα.

Β. Παρακολούθηση διαδραστικών βιωματικών θεατρικών δρώμενων.

 

4.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Οργάνωση  «ταξιδιών» που μπορούν να κάνουν οι μαθητές με τη χρήση δισδιάστατων,  τρισδιάστατων χαρτών και την υδρόγειο στην τάξη.

Β. Χρήσιμες κατασκευές με υλικά που βρίσκουμε στο γύρω περιβάλλον μας.

Γ. Ευχάριστα παιχνίδια, διαδραστικά σταυρόλεξα, γρίφοι.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -Υλικό που θα συγκεντρωθεί από το διαδίκτυο.

-Σχετικό υλικό που θα συγκεντρωθεί από τα παιδιά .

- Υλικό απ’ τα σχολικά εγχειρίδια της «Μελέτης Περιβάλλοντος».

- Εξωσχολικά βιβλία με πειράματα.

- Παρουσιάσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

- Παρουσίαση σε «power point» των εργασιών των παιδιών και δημιουργία CD με το υλικό.

- Κατασκευές.

- Παρουσίαση εργασιών των παιδιών με το πρόγραμμα

« scratch ».

-Ημερίδα παρουσίασης ομίλου.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

-Ειδικούς που ασχολούνται με την επιστήμη της Γεωμορφολογίας, Γεωπονίας.

-Με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Α/θμιας Εκπ/σης.

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

- Υδροβιολογικός σταθμός Ρόδου.

- Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί.

- Περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Εθελοντές γονείς.