Εκπαιδευτικοί

Εκαπιδευτικοί 2014-2015

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2013 22:05

 

 

 

 

 

Μαντικού

 

Σταματία

Διευθύντρια

Μουστάκα

Αγγελική

Α1

Βαμβουρέλλη

Πελαγία-Μαρία

A2

Παπαβασιλείου

Μαρία

Β

Πονίρη

Μαρία

Γ

Καράμπελας

Κωνσταντίνος

Δ1

Χαλιπήλια

Διονυσία

Δ2

Τρανταφύλλου

Δέσποινα

Ε1

Αργυρού

Τσαμπίκα

Ε2
Καραπιπερή

Θεοδώρα

ΣΤ

Καραγιάννης

Βασίλειος

Ολοήμερο Α

Αργυρίου

Αιμιλία

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Παραφόρου

Φανή

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Σιώπη

Αλεξάνδρα

ΓΑΛΛΙΚΑ

Κόκκινη

Αικατερίνη

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Παπαντή

Μαριάννα

ΑΓΓΛΙΚΑ
Ιωάννου

Βασιλική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Παντίδης

Θεόδωρος

ΜΟΥΣΙΚΗ
Λαϊνιώτη

Παρασκευή

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ