Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικού έτους 2010-2011

Εκπαιδευτικά προγράμματα 20010-2011

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011 18:54

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11
ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr (προσεχώς www.minedu.gov.gr)

2. Υλοποίηση Προγραμμάτων στα πλαίσια της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011Τα περσινά θέματα από τα προγράμματα που εκπονήθηκαν, θα τα συνεχίσουμε τα ίδια και αυτή τη σχολική χρονιά 2010-11
Α΄ τάξη

Κ. Μουστάκα:
• Μυθολογικά Χρόνια μέσα από Λογοτεχνικά αναγνώσματα-Πολιτιστικό
• Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας
• Αειφόρο Σχολείο
Β΄ τάξη
Κ. Ιωαννίδου:
• Γνωριμία της τάξης με φορείς του Τόπου Πολιτιστικό
• Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Αειφόρο Σχολείο
• Αειφόρο Σχολείο

Γ΄ τάξη


• Κ. Μανουσάκη
• Μυθολογικά χρόνια μέσα από μυθολογικά αναγνώσματα Πολιτιστικό
• Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας
• Αειφόρο Σχολείο


Ε΄ τάξη

Κ.Χατζηνικόλα
• Κλασικά χρόνια μέσα από Λογοτεχνικά αναγνώσματα Πολιτιστικό
• Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας
• Αειφόρο Σχολείο
Δ΄ τάξη

Κ. Λιβανίου
• Βυζαντινή Ιστορία – Πηγές-Διαθεματικές προσεγγίσεις Πολιτιστικό
• Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας
Πέρυσι δουλεύτηκαν από τη δασκάλα: Παντελίδου Ιωάννα
• Αειφόρο Σχολείο
Διευθύντρια

Κ. Μαντικού
• Δημιουργία Ιστοσελίδας Πολιτιστικό
• Περιβαλλοντικές-Οικολογικές Διαθεματικές προσεγγίσειςπεριβαντολογικό
• Αειφόρο Σχολείο

Τμήμα Ένταξης
Βαξοβάνου Σοφία

• Εθνικά Σύμβολα-πολιτιστικές προσεγγίσεις Πολιτιστικό
• Εφαρμογές Η/Υ Πολιτιστικό
Πέρυσι δουλεύτηκαν από το δασκαλα μουσικής: Παπαγεωργίου Κων/να και Νιτσόπουλο Μάκη
Στ΄ τάξη
Μπιλλήρη Ευδοκία

• Νεότερη Ιστορία Διαθεματικές Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις Πολιτιστικό
• Μουσικοχορευτικά Δρώμενα σε επίκαιρες στιγμές της σχολικής χρονιάς Πολιτιστικό
Πέρυσι δουλεύτηκαν από το δάσκαλο: Γ.Γιαννικόπουλο
• Αειφόρο Σχολείο


Κ. Γιαννικόπουλος: Φέτος 2010-11- Υπεύθυνος Ολοήμερου

• Διατροφικές συνήθειες-Αγωγή Υγείας
• Τεχνολογική έκρηξη-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Πολιτιστικό

Πέρυσι δουλεύτηκαν από το δάσκαλο: Μάκη Νιτσόπουλο

Διακομανώλη Ελισάβετ

1) Κοινωνικοί Προβληματισμοί

τάξεις: Γ΄Δ΄Ε΄Στ΄

2) Το Νερό του Πλανήτη, επιτυχία δράσεων μέσα από τη συνεργασία

τάξεις: Γ΄Δ΄Ε΄Στ΄