Θέματα για εκπαιδευτικούς

Η Clean Cities Hotline

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 16:07

http://www.ccities.doe.gov (U.S Department of Energy Clean Cities Hotline) Η Clean Cities Hotline, εξασφαλίζει προγράμματα τα οποία προσπαθούν να προβάλλουν φορείς εναλλακτικών καυσίμων υλών. Εξασφαλίζει την γενική πληροφόρηση, λίστες από προσηλυτισμένες και συμμετέχουσες πόλεις κι έρχεται σε άμεση επαφή με Διευθυντές προγραμμάτων καθαρών πόλεων, τοπικά γραφεία κ.α.

 

Υπουργείο Εκπαίδευσης της U.S

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 16:06

http://www.ericse.org (U.S. Department of Education ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education) Υπουργείο Εκπαίδευσης της U.S. του Clearinghouse για την Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια από τις 16 ERIC clearinghouses, για την Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αναπτύξεις, ισχυρισμούς και προσιτά για το κοινό όσο δυνατό καθοριστικά, επιμορφωτικά- σχετικά, βασικά στοιχεία τα οποία περικλείουν πάνω από 850 θέματα, σχετικά με την επιμόρφωση της ενέργειας.

   

Συμβούλιο Επιμόρφωσης Ενεργειακών Πηγών

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 16:05

http://www.edspecialists.com (Energy Source Education Council) Συμβούλιο Επιμόρφωσης Ενεργειακών Πηγών. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στην ανάπτυξη και διανέμει επιμορφωτικά προγράμματα ποιότητας ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 4 μονάδες: Νηπιαγωγεία, για τάξεις 1 και 2, Εξερευνητές ενέργειας για βαθμίδες 3 και 4 και τέλος για άτομα των βαθμίδων 5 και 6.

 

Αμερικανική Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 16:05

http://www.ases.org & http://www.solartoday.org (American Solar Energy Society) (ASES) - Αμερικανική Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας: Μια εθνική οργάνωση που προβάλλει την χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η ASES, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακινεί στην χρησιμοποίηση της ηλιακής και των ανανεώσιμων τεχνολογιών ενέργειας. Αποτελεί μια πηγή από γερές, σαφείς, τεχνικές γνώσεις, συγκρίνοντας με άλλες τεχνολογίες ενέργειας. Η οργάνωση αυτή δημοσιεύει το περιοδικό SOLAR TODAY.

   

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 7